top of page

התרומות שלכם מאפשרות לנו להמשיך ולהפעיל אלפי מתנדבים, להקים חמל"ים לתמיכה וסיוע לאזרחים וחיילים, ובאמצעותם לחזק את החוסן הלאומי של מדינת ישראל​​

לדרכי תרומה נוספות או כל שאלה: 

שירה כ״ץ - מנהלת קשרי חוץ ופיתוח משאבים
050-300-7208

shirakatz@einprat.org

פרטי חשבון להעברה בנקאית

שם המוטב: דרך פרת - המדרשה למנהיגות חברתית (ע"ר)

מספר עמותה רשומה: 580657344

בנק מזרחי - 20 | סניף גבעת שאול - 458

מספר חשבון: 450750

התרומות לדרך-פרת מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

תרומה לעין פרת
המדרשה למנהיגות חברתית 

bottom of page