אודות - "לב אחד"

לב אחד - סיוע אזרחי בחירום הנו ארגון מתנדבים כלל-ארצי, שהוקם ב-2005 במטרה לייצר תשתית להפעלה מקצועית ומאורגנת של מתנדבים במצבי חירום. הארגון פורס רשת גיוס ושליטה אזרחית, אשר כפופה לרשות המקומית ומסייעת לה להתמודד עם מצבי חירום מקומיים ולאומיים. מאז הוקם הפעיל הארגון למעלה מ 26,000 אזרחים-מתנדבים.


רקע

ארגון לב אחד נוסד מתוך ההבנה כי, בשעות חירום, אלפי המתנדבים המבקשים לסייע לרשות המקומית זקוקים למנגנון הפעלה אפקטיבי, מאורגן ומתואם, עד לרמת חוליית המתנדבים הבודדת.  בשעת חירום מעמיד ארגון לב אחד, לפקודת רכז המתנדבים העירוני, מערך גיוס והפעלה מקצועי ומסור, שמאפשר לעירייה לנהל באופן אפקטיבי אלפי מתנדבים בו זמנית. המערך פועל על פי מודל הפעלה ייחודי ומוכח, שיצרו מתנדבי הארגון על סמך ניסיונם המצטבר.


מתכוננים בשגרה

לב אחד פועל בימי שגרה להכשרת מובילי מתנדבים בכל רחבי הארץ, על פי תורת ההפעלה של הארגון. הארגון פועל בהתמדה להידוק הקשר המקדים בין הרשויות למובילי המתנדבים, וליצירת צוותי מוכנות מקומיות. בד בבד פועל הארגון להנחלת עקרונות הפעלת המתנדבים בחירום לגופי התנדבות נוספים, מתוך רצון ליצירת תורת הפעלה לאומית אחת, יעילה ומנוסה, להתנדבות בחירום.


שותפים

לב אחד מוכר על ידי פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית, משרד הרווחה ומשרד החינוך; ושותף בפורום ארגוני החירום הלאומי של רח"ל והמועצה לביטחון לאומי. בשנת 2012 בחר מנהל החברה והנוער במשרד החינוך לאמץ את תפיסת ההפעלה של לב אחד בחירום. שני הגופים פועלים היום יחדיו להכשרת אלפי בני נוער להתנדבות בשעת חירום.


לב אחד - היום ומחר

לאור לקחי אירועי החירום הקודמים, ולנוכח גודל האתגרים והסכנות אשר עשויים להתממש באזור, אנו מבקשים להצעיד את פעילות הארגון צעד משמעותי קדימה, ולהפכו לגוף שמקדם באופן עקבי ופעיל את נושא המוכנות להתנדבות בחירום. לצורך  כך הקמנו את פרויקט הכשרה אזרחית לחירום, במסגרתו יוקם צוות מצומצם של רכזי שטח, אשר יפעלו בפריסה ארצית, באופן יום יומי, לקידום המוכנות.


אנו מאמינים כי הערבות ההדדית היא קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל.

חברה אזרחית, אשר יודעת להתייצב לפקודה ברגעי משבר,

היא חברה חזקה, ששום איום לא יוכל לה.