top of page

הצהרת נגישות

אנו "לב אחד" מכירים בחשיבות הנגשת המרחב הדיגיטלי לאנשים עם לקויות ורואים בכך חלק בלתי נפרד מתפיסת השירות והאחריות החברתית שלנו. אתר זה הונגש בתשומת לב רבה על פי התקן הישראלי 5568 – ברמה AA, הרמה הנדרשת בחוק. האתר הונגש על ידי חברת Wix&Me בליווי וייעוץ של מגדל אור, מרכז רב שירותי לעיוורים ולקויי ראיה. לאחר ההנגשה, נבדקה נגישות האתר לכל סוגי הלקויות כמו גם בשני קוראי מסך NVDA ו- VoiceOver בשני דפדפנים: כרום וספארי במערכות הפעלה windows 10 ו iOS.

על אף מאמצינו לאפשר גלישה נגישה בכל דפי האתר, ייתכן שיתגלו אלמנטים שאינם מונגשים די הצורך, למשל בדפים שעקב התעדכנות גרסאות הדפדפנים וקוראי המסך, או העלאת תכנים חדשים, נפגמה רמת הנגישות שלהם. 

כמו כן האתר נבנה על פלטפורמה של חברת WIX שמתחייבת לתת פתרונות נגישים לאתרים הנבנים בפלטפורמה זו אך יכול להיות שנעשה שימוש ברכיב שעדיין אינו מונגש דיי הצורך.

חשוב לנו לשמר את  נגישות האתר ולכן אם נתקלתם בבעיה כלשהי נשמח שתיידעו אותנו באחת מהדרכים הבאות: 

*** כאן יש לציין שם, מייל וטלפון של רכז הנגישות/ממונה על הנגישות ***

ההנגשה של האתר באה לידי ביטוי בנושאים הבאים:

עיצוב

  • נבחרו צבעים בעלי ניגודיות גבוהה.

  • ניתן להגדיל את הגופן מבלי לפגוע במידע.

  • המידע באתר מאורגן באופן היררכי ופשוט.

 

ניווט באתר ופעולות

  • האתר מותאם לקורא מסך

  • ניתן להפעיל את האתר באופן מלא באמצעות המקלדת ולא רק באמצעות העכבר.

  • האתר תוכנן כך שהניווט בו יהיה עקבי ומובן.

  • ניתן לבצע רישום טלפוני כחלופה נגישה במקרה שהטופס אינו זמין או נגיש דיו למשתמשים שונים.

תוכן

  • הוספנו טקסט חלופי לתמונות, כפתורים וקישורים כך שניתן יהיה לקבל חיווי קולי על כל התכנים החזותיים באתר.

  • השתמשנו בשפה פשוטה וברורה

 

נגישות המרחב הפיזי:

*** כאן יש לציין הסדרי נגישות למיקום / מיקומים הפיזיים – כגון חניית נכים, שירותי נכים, כניסה נגישה וכיו"ב **

bottom of page