top of page

סופת דצמבר-שלג בירושלים ובצפת


גיוס והפעלת כ 2,500 מתנדבים, שפעלו בחילוץ ושינוע קשישים וחולים שנתקעו בשלג ללא אספקת מים וחשמל; נפתחו חמ"לים במרכזים קהילתיים ברחבי ירושלים ובצפת שדאגו לאזרחים המקומיים ולמחוסרי בית למקום חם לישון בו; איוש עמדות חירום בעיריית ירושלים ועוד.

Commentaires


bottom of page