top of page

מבצע צוק איתןבמבצע הופעלו 8,150 מתנדבים במשימות השונות מכל הגילאים והמגזרים שעסקו בביקורי בית אצל קשישים וילדים בעלי מוגבלויות, סיוע בבתי אבות, פעילות וליווי ילדים במעונות לנשים מוכות, הפעלת מעונות יום לילדי רופאים על מנת לאפשר את פעילותן התקינה של מרפאות, פעילות בדירות חוסים בעלי פיגור קל, פינוי וניקיון של מקלטים, עזרה ממוקדת במוסדות חינוך מיוחד ומועדוניות נוער, עזרה במשפחתונים וקייטנות, הפעלות במקלטים, חלוקת מזון ומתן מענה לצרכים בסיסיים ועוד.

Bình luận


bottom of page