WhatsApp Image 2020-04-03 at 15.40.34.jp

המחאות

לב אחד, כפר אדומים 9061800

WhatsApp Image 2020-04-03 at 15.40.33.jp

העברה בנקאית

מספר תאגיד 580461689

לב אחד- סיוע אזרחי בחירום (ע"ר)

מספר חשבון 137135

סניף 520

בנק מזרחי

WhatsApp Image 2020-04-03 at 15.40.32 (1

כרטיס אשראי

לתרומה דרך "ישראל תורמת"
(נדרש רישום קצר ולאחריו ניתן לתרום).
 
לתרומה דרך PayPal
 
לתרומה דרך JGIVE

תרומות

תרמו לארגון "לב אחד" על-מנת שנוכל להמשיך ולסייע לאזרחים נוספים.

 

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.