אודות לב אחד

לב אחד - סיוע אזרחי בחירום הוא ארגון מתנדבים כלל-ארצי, שהוקם ב-2006 במטרה להפוך רבבות מאזרחי המדינה לצבא מתנדבים יעיל ומיומן במצבי חירום. הארגון פורס רשת גיוס ושליטה אזרחית, אשר כפופה לרשות המקומית ומסייעת לה להתמודד עם מצבי חירום מקומיים ולאומיים. מאז הוקם הפעיל הארגון למעלה מ-15,000 אזרחים-מתנדבים.


רקע

ארגון לב אחד נוסד מתוך ההבנה כי, בשעות חירום, אלפי המתנדבים המבקשים לסייע הרשות המקומית זקוקים למנגנון הפעלה אפקטיבי, מאורגן ומתואם, עד לרמת חוליית המתנדבים הבודדת. עצם תפקוד האזרחים כמתנדבים פעילים ולא כקרבנות פסיביים, יוצרים חוסן חברתי אזרחי במצבי חירום. אנו מאמינים כי התארגנות זו היא חובתנו וזכותנו כאזרחים.


האמצעי - מודל הפעלה מקצועי

בשעת חירום מעמיד ארגון לב אחד, לפקודת רכז המתנדבים העירוני, מערך גיוס והפעלה מקצועי ומסור, שמאפשר לעירייה לנהל באופן אפקטיבי אלפי מתנדבים בו זמנית, ולהתמודד עם רבבות האתגרים האזרחיים שנוצרים עם פרוץ מצב החירום. המערך פועל על פי מודל הפעלה ייחודי ומוכח, שיצרו מתנדבי הארגון על סמך ניסיונם המצטבר.


מתכוננים בשגרה

לב אחד פועל בימי שגרה להכשרת מובילי מתנדבים בכל רחבי הארץ, על פי תורת ההפעלה של הארגון. מובילי לב אחד נכונים בכל עת להתייצב לפקודת הרשות המקומית ולהפעיל תחתיו את מערך המתנדבים בחירום.


הארגון פועל בהתמדה להידוק הקשר המקדים בין הרשויות למובילי המתנדבים, וליצירת צוותי מוכנות מקומיות.


בד בבד פועל הארגון להנחלת עקרונות הפעלת המתנדבים בחירום לגופי התנדבות נוספים, מתוך רצון ליצירת תורת הפעלה לאומית אחת, יעילה ומנוסה, להתנדבות בחירום.

 

תרומות/Donate

donate

לב אחד בפייסבוק


תמונות